Skip to main content

Funding Calls Database « All Calls

GGG DR

Funder(s): ZonMw,

Waarvoor: In de Rediscovery Ronde 7 gaat het specifiek om projecten gericht op klinisch onderzoek naar de effectiviteit van een veelbelovende toepassing van een bestaand geneesmiddel (niet onder patent) bij een indicatie waarvoor het middel (nog) niet is geregistreerd. Idealiter vormen bestaande humane pilotdata en een aannemelijk verondersteld werkingsmechanisme voor de nieuwe indicatie de basis van de voorgestelde studie. In deze subsidieronde kunnen óók projectideeën worden ingediend
gebaseerd op een aannemelijk signaal uit de zorg, literatuur of een andersoortige analyse. In deze
ronde kunnen 2 typen projectideeën worden ingediend, door ZonMw gedefinieerd als: ‘Proof of
concept studies’ of ‘Klinische validatie studies’.

Wie: Een projectidee kan worden ingediend door een hoofdaanvrager afkomstig van een Nederlandse
onderzoeksorganisatie in de zin van het EU-staatssteunrecht, een Nederlandse zorginstelling of
zorgaanbieder, een publieke organisatie of een belangenbehartigingsorganisatie.
Daarnaast stimuleert ZonMw samenwerking tussen en deelname van partijen. Indien binnen het
project wordt samengewerkt, kunnen de samenwerkingspartijen tevens aanspraak maken op (een
deel van de) subsidie.

Wat: Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt 2,5 miljoen euro. In deze ronde worden geen beperkingen gesteld aan de hoogte van de aangevraagde subsidie of aan de looptijd
van het project. Het is echter nadrukkelijk de intentie om met het beschikbare budget in deze
subsidieronde meerdere aanvragen te kunnen honoreren. Het is essentieel dat zowel het budget als
de looptijd realistisch en goed zijn onderbouwd.

Timeline & Milestones

Call Open

December 14, 2023

Deadline First stage (LOI / pre-proposal)

March 12, 2024

Deadline Full Application

October 1, 2024

Grant Decision – Final Decision – Awarding

April 15, 2025

Interested in joining this call? Contact the funder(s) now